Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Laatste aanpassing is gedaan op 1-8-2021. 

 

Sekte blog

De website Sekte blog is bedoeld ter informatieverstrekking. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Sekte blog verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Sekte blog, neem dan gerust contact op!

Email: [email protected]

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Sekte blog. Deze worden hieronder toegelicht.

 

1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Sekte blog via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om te kunnen reageren op jouw aanvraag, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer.

 

2. Analytics

De website van Sekte blog verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers 

Wij hebben een verwerkersovereenkomsten met het bedrijf dat de hosting verzorgd, Jimdo B.V..
Op de server zijn verder geen gegevens opgeslagen in de database.
Onze mailboxen zijn gehost bij Jimdo B.V.. 


Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sekte blog, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

 

1. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Sekte blog via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

 

2. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 

Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Sekte blog of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Sekte blog. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Sekte blog privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

 

Rechten 

1. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Sekte blog vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sekte blog. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 

2. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Sekte blog. 

 

3. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Sekte blog opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient VersGemerkt al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 

4. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Sekte blog vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

 

5. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Sekte blog niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 

 

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Sekte blog jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren. 

 

Plichten 

Sekte blog verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk informatieverstrekking. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sekte blog de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Sekte blog met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

 

Sekte blog behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sekte blog dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Sekte blog te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via [email protected] 

 
Sekte blog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons